people say:we love the rain,but they close the window when it rains...!They say:We Love the floewrs,but they pick them...!They say:We Love the Birds.but they Kill them...!So I afraid when some bodys say to me: I LOVE U........

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
| دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱ | ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ| الی نظرات ()


برچسب‌ها:
| چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱ | ۱:٥٧ ‎ب.ظ| الی نظرات ()

+ گآهیـــ آنقَدر خَستــِهــ میشَوَمــــ کهـ 

+ حـِس میکنَمـــ تَنهآ راه نجات مرگهـــــ :ا

+ وَقتی اَز مآدَرت که پاره ی تنشیـــ

+ از شکم اون متولد شُدی 

+ سو استِفآده ببینی

+ فاتِــحهــ بقیه خوندَس

+ هیچوقت تآ عُمر دآرَمـــــــ

+ نآمردیاتو ، سو استفاده هاتو ، چی بِگمــــ واقعا !

+ واقعا هیچ وَقتــ فکر نمیکَردَم تو ؛تو که مآدَرَم بودی ازم سو استفادهـ کُنی

+ هِــی خُدآیآ چی بگم بهتـــــ هیچی اَگهــ اعتراض کنم میگی کُفرهــ

+ وضعمو از اینم ... نمیدونم واقعا

+ چرآ بهــتون خوبی میشه هآر میشین ؟

+ بیاین عوض اینکه تظاهُر به خوبی کنیم کمی خوب باشیم

+ چرآ وقتی تو خیابون راه میری به یه دختر یا زن مثل خودت لبخند میزنی

+ جوآبِتو با اَخم میدهــ ؟!!!!!!!!

+ واقعا چرآ ؟

+ کیــ به مَنــ فکر میکنهــ بیخیال بآبآ 

+ هه

+ بایَد خفه باشی همیشه خفه

+ خُدآیآ .. دلمو شکوندنآ خیلیا خیلی از بندِهآت 

+ هیچ حَوآسِــتــ هَســت

+ یآ تو هَمـ ....

+ :(

-------------------------------------------------------------------------------

+

گآهی اوقآتــــــــــ ؛

بآید بگذَری ... بگُذآری ...و بِــِروی ...!

وقتی می مانی و تحمل می کنی از خودت یک احمق می سازی ...!

عکس

------------------------------------------------------------------------------------

+ اِدآمِــهــ نوشتَمــ : دِلَمــ اَز اینآ usb هآ میخواد :دی

عکس

+ ?Is it true

+ ?Is it over

-------------------------------------------------------------------------------


برچسب‌ها:
| شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱ | ۸:٤۳ ‎ب.ظ| الی نظرات ()

+ چِــقَدر وآسه بعضیآ بیخود و بیجهتــــــــــــ خودمو کوچیکــ میکَردَمـ :(

+ از خودم مَعذِرَتــــــــــــــ میخوآمــــــــــــــ :((

+ اَزَتـــــــــــــــ مُتِنَفِرَمــــــــــــــ با هَمهــ وُجودَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

+ میدونیـــ مُشکِلِ آدَما چیه ؟

+ زیآد بهشون مُحَبَــتــ کُنید هآر میشن 

+ فِکــــــــ میکُنَنـــــــ اووووو چه خَبَرهــــــــــــــــ

+ برو بمیر -------- کهـــــــــــــــــــــــــــــ حتی وجودتم حالمو بهم میزنه لعنتیــــــــــــــ 

+ دوست دآرَمـــــ تموم گَند کاری هآتو که رو مَن آزمآیش کردی

+ تمومِ حَرفآیی رو که زِر میزدیو رو هیکلت بآلآ بیآرَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

+ چِــــقدَر آرآمِشــ دآرَمـ :)

+ اوخخخخخخخخخخخخخخیش 

+ بعضیآ رو وآقعا بآیَد اَز زندگیتون ایگ کُنید وآسه همیشهـــــــــــــــــــــــــــ

+ :) 

+ آهآی بآتواَم توییـــ کهـ داری به گریـــهـ هآم ـــمیخندیــــ یه روزیــ ازت انتقاممو میگیرمـ :|

+ مَصی جونم خانوم گُل ( به قول عَمَم :دی ) چرآ بلاگِتو بستی ؟ :((((

+ آخه دُخترم خرخونی تا به چه حد یا تا چه به حد :دی 

+ پآشو بیآ سَر خونه زندِگیت :دی  

+ چَند روز پیش اومَدیم یک عَدَد کیک دُرُست کُنیم

+ حَوآسِــمآن پَرت شُد درجه مایکروویو رو اِشتب تنظیم کَردیمـــــــــ

+time پُخت هَم گویآ زیآد بود

+ دیگه کیکم شُد شَبیهــ آجُر

+ به قولِ بابام باهآش میزدی تو سَر یکی 100% میمُرد 

+ اِ حآلا انگار چیه یکبار گَند زَدیم حالا :دی دَر عمرِمآن ( دروغ محض :))) )

+ اینهمه تَجرُبهــ دِرَخشآن آشپَزی دآرَم هیشکی نمیگهـ :دی

+ فهلا 

------------------------------------------------------------------------------------

+

نه به دیروزهایی که بودی فکر می کنم

و نه به فرداهایی که "شاید" بیایی ...

می خواهم امروز را زندگی کنم ...  

خواستی باش ... نخواستی نباش...

عکس

--------------------------------------------------------------------------------------------


برچسب‌ها:
| دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱ | ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ| الی نظرات ()

+ سَلآمـــــــــــــ :)

+ خیلی وَقتـِهــــــــــ کِهـ دِل نِویســ نَنِوشتَم

+ حذف بعضیآ باعث شُد به خودَمــ بیآم

+ اَفرآدی که تنها به جز غم و بدبختیو و ناراحتیو و ایجاد دل تنگی شبونه و خیلی چیزای دیگه

+ هیچ نقش بهتری تو زندگیم نداشتن...

+ وَ اَلآن میگم کهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

+ خوشحآلَمـ از این اتفآق که باعث حذف افراد زیادی از نمایشنآمهـ زندِگیِــ من شُد :)

+ دیگه نقش های نمایشنامه ی زندگیمو مجآنی به کسی نمیدم :)

+ خُلاصشـــ دَر یِکـــ کَلآم اونقدر متنفرم از افراده حذف شدهــــــ کهــ

+ شِـــکستشون باعث ایجآد لبخند عمیقی تو عمق وجودم میشهـــــــ :)

+ وَِ در یک کلآم دیگهــــ از این تنفر نهایَتــ لِذَتو میبَرَمـــــــــــــــــــــــــ :)

+ بعضیا رو فقط باید بزاری تو خودشونو اطرافیاشون بپیچن

+ و تو از دور نظاره گرشون باشی

+ و اگه عمرت کفاف بده تاوان دادن دل تو که شکستن رو هم میبینی

+ خودتو کوچیک نکن :) هیچ وقت و برای هیچ کس

+ به جز کسی که میدونی همه کاراش برات از صمیم قلب انجام میشه

+ خوشحالم از بازگشت طبیعی به ادمِـــ قبلیمــ کهــ بودَمــــــــــــــــــــــــــــــ

+ وقتی کهــ اون افراد رو حذف کردم واسم

+ فالم اومد که افراد حذف شده پشیمون میشن :)))))))))))))))))))))

+ وَ مَن اَز همینجآ خواهش میکنم که نشن

+ یه دور سخت هست تو زندگی جدیدم که باید تمومش کنم

+ از امروز شروع شده باید قوی باشم و حالشو بگیرم و میگیرم ;)

+ FELAN

-----------------------------------------------------------------------------------------

+ روزی فِکر میکـَردم اگـر او را

بـایک غـَریبــــﮧ بیــنَم دُنـیا را بـه آتـش میکـشَم

امـا حالا حاضـر نیستم کـِبریـتی روشـَن کــُنم تابیینـم او کـُجاست ...:)))))))))

اِدآمهـــ نِوشــتم : چقد سآق دخترهـــ شبیهــ سآق خودمه زنبوریِ :دی

+ مُدِل نشستنشم مثل موقهاییی که خیلی راحتم از حذف بعضیا

+ نفیسه دوست خوبم همدان که دیدمت واسم عالی بود

+ هنوزم میگم ممنون واسهــ اون کآر یعنی یه معرفتی گذاشتی که تهش بود

+ واقعا ممنون :-*

+ نفیسه با اینکه بعد از اون همه سآل دیدمت بازم دلم واست تنگ تر شده

+ دوباره میام پیشت ;)

+ دلم ومپایر دایری بسی میخواهد :دی

+ دلم DAMON واقعییی میخواد :دی

+ دیشب بهم اس دادی خوابی کلی خوجحال شدم از است :دی

+ حآل کردیم بسی :دی

+ فهلاََ لن ( به قول بابام :دی)

---------------------------------------------------------------------------------------------


برچسب‌ها:
| شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱ | ٤:۱۸ ‎ب.ظ| الی نظرات ()